Over ons

Milieubewust bouwen

Bouwen met hout is positief in elk opzicht. Hout staat immers bekend als een natuurlijke en duurzame grondstof met vele mogelijkheden.

100% verwerking van de grondstof hout


Binnen de productie van Binderholz worden de geleverde boomstammen volledig verwerkt tot gezaagd hout, massief houten panelen, gelamineerd hout, kruislagen hout BBS, MDF-platen en biobrandstoffen. De energie die wordt gebruikt bij het productieproces en in de gebouwen wordt grotendeels opgewekt met eigen biomassacentrales. Hiermee leveren de producten van Binderholz in velerlei opzichten een positieve bijdrage aan een lagere CO2-uitstoot en daarmee aan de bescherming van het klimaat.

6

Klimaat- en milieubescherming


Milieubescherming en milieuvriendelijkheid betekenen voor Binderholz dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het welzijn van mens en natuur. Dat is de reden waarom producten en productieprocessen systematisch op elkaar zijn afgestemd volgens ecologische criteria, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Bouwen met hout is positief in elk opzicht. Hout staat immers bekend als een natuurlijke en duurzame grondstof met vele mogelijkheden.

Houtbouw is actieve bescherming van het klimaat
Elke m3 hout bevat ongeveer 650 kg CO2! Het gebruik van hout als duurzame grondstof vermindert de toename van CO2 in de atmosfeer en neutraliseert dus het broeikaseffect. Bomen absorberen CO2 en slaan dit voor lange tijd op in de vorm van biogene koolstof. Elke gekapte boom schept ruimte voor nieuwe bomen en verhoogt de opslag van koolstof in hout.

Fotosynthese maakt CO2-opname mogelijk
Tijdens het proces van fotosynthese neemt een boom gedurende zijn groei uit de lucht CO2 op en uit de grond water en voedingsstoffen en bouwt daarmee het organische materiaal hout op. Tijdens dit proces wordt de lage-energie kooldioxidemolecuul onderverdeeld in energierijke koolstofatomen en een energierijk zuurstofmolecuul met behulp van licht. Zuurstof (O) keert terug in het milieu. De koolstof (C) is echter de organische structuur van de boom en blijft de gehele levensduur van de boom gebonden in het hout.

Img 1681

Koolstof


Zoals reeds vermeld, binden bomen tijdens hun groei grote hoeveelheden CO2 . Schone en stabiele bossen die in heel Noord-Europa worden gecreƫerd door middel van gecontroleerde bosbouw, zorgen daardoor in tijden van stijgende CO2-uitstoot voor een vermindering van de hoeveelheid vrije CO2 in de atmosfeer. Ze dragen zo bij aan een goede, duurzame toekomst. De koolstof vormt als het ware het skelet van de organische structuur van de boom en blijft voor het gehele "boomleven" als bouwmateriaal gebonden. Alleen bij verbranding of natuurlijk verval van het hout wordt de gebonden koolstof weer aan de atmosfeer afgestaan.

Niet alleen de bossen, maar ook gebouwen, meubels of zelfs houten speelgoed dragen bij aan de vermindering van het CO2-gehalte in de atmosfeer. Het maakt niet uit op welke manier een boom wordt gebruikt, de koolstof blijft gebonden voor de rest van de levensduur van het product. Zo speelt het toegenomen gebruik van hout als grondstof voor bouw- en constructiemateriaal een belangrijke rol in de noodzakelijke mondiale reductie van de CO2-uitstoot en draagt dus aanzienlijk bij tot bescherming van het klimaat.Pefc label pefc30 32 1048 pefc website label

PEFC-certificering


Ekoflin BV is PEFC gecertificeerd. PEFC is het bewijs dat producten uit duurzaam beheerde bossen komen en is bedoeld om de bossen te behouden en op verantwoorde wijze te exploiteren. Dit doel wordt nagestreefd door de promotie en bevordering van duurzaam beheer. Strikte criteria op grond waarvan het beheer van de bossen is uitgelijnd, en de interne controle in combinatie met een jaarlijkse externe controle op het terrein door een onafhankelijke certificeringsinstantie, dienen om de doelen en doelstellingen te halen en te bewaken. Op aanvraag voeren wij uw projecten onder het PEFC keurmerk gecertificeerd uit.
Woonhuis Studio Schotanus Kijkduin
Groen en duurzaam wonen aan de Puinduinen
Bekijk project